CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

Cephe Isı Yalıtımı

Kışın ısınmaya, yazın evi serin tutmaya harcanan enerji, binalarda ısı kaybına yol açan yapım hataları yüzünden israfa dönüşüyor. Isı kaybını önleyecek ısı yalıtım/izolasyon sisteminin kurulmaması yüzünden hanelerin bütçeleri haddini aşıyor, ev ekonomilerini tehdit ediyor ve zorluyor.

Doğru bir ısı yalıtım/izolasyon sisteminin binaya yapılması ve binaların ısı yalıtımına karşı korunması sadece bir ekonomik zorunluluk değil, aynı zamanda artık yasal bir zorunluluk...

Doğru ve ekonomik bir ısı yalıtım/izolasyon sistemini yapmanın üç stratejik aşaması vardır:
TEŞHİS
DOĞRU / STANDARTLARA UYGUN MALZEME
KALİTELİ İŞÇİLİK

EŞHİS Mevcut binanın ısıyı ne ölçüde muhafaza ettiği analiz edilmelidir. Bu analiz profesyonel ekipman ve ekiplerce yapılmalıdır. Çoğu kimse tanıdığı bir ustayı çağırıp ustanın tavsiyeleri doğrultusunda işlem yapıyor ve daha sonra yapılanın yanlış olduğu anlaşılmış olsa da, iş işten çoktan geçmiş oluyor. Gelişmiş batı ülkelerinde yöntem bu değildir. Önce binanın ısı kaçakları noktasında var olan zaafları teşhis edilir. Hasta bir insanın hastalığını teşhis eden doktor, nasıl ki tıbbi görüntüleme araçlarına (röntgen / MR) ihtiyaç duyuyorsa, ısı yalıtım/izolasyonu konusunda uzmanlaşmış mühendisler de aynı şekilde "termal kamara"lara ihtiyaç duymaktadır. Bu bağlamda termal kamara, bir binada öncelikle ısının nerelerde tutulduğunu veya nerelerden kaçtığını bilimsel ölçekte gösterebilmektedir. Aşağıdaki termal kamara incelemesi sonucu alınan fotoğraf, incelendiğinde yapının, izolasyon öncesi kısmında sarı ile kırmızı renkler çok sorunlu olduğunu göstermektedir. İzolasyon sonrası termal kamera analizde ise aynı yapı, mavi ve koyu maviye doğru dönüşmüştür. Yapı izole edilmemiş önceki haline göre sayısal değer ortalaması %95 oranında zaaflarından arındırılmış ve ısıyı daha sağlamca tutar hale getirilmiştir.

Termal görüntüleme yöntemi, ısıyı esas alan ve görüntünün genel yapısını ısıya göre oluşmuş renklerin belirlediği kızılötesi bir ölçümleme sistemidir. Termal kamera ile ısı farkları, elektriksel ve mekanik problemler teşhis edilebilmektedir. Tespit yapılmak istenen yerin analizi, hem dijital hem termal görüntü alınarak yukarıdaki fotoğrafta olduğu gibi bir rapora dökülmektedir. Termal görüntülerin kenarlarında sıcaklık skalası yardımıyla ısı farklılıkları da ölçülmüş, maksimum ve minimum değerler tespit edilmiştir. Termal kamera, çekim esnasında yapıların parazitten arındırılmış görüntülerini çekebilmekte, geniş açılı ve telefoto lensleri sayesinde binaların taramasında daha hassas ve gerçek veri elde edebilmektedir. Keops Yapı, bina keşiflerinde en yeni termal kameraları kullanarak ısı kayıplarının yerini ve miktarını tespit etmekte, ısı yalıtım hesapları ile binada kullanılacak yalıtım malzemesinin türüne ve kalınlığına karar vermektedir. İşte bu süreçte doğru yapılmış izolasyon/ısı yalıtımı harcamaları, üç ila beş yıl içerisinde kendisini amorti edebilmektedir.

Keops Yapı, bu aşamayı bilimsel temelli bir ön keşif ve projelendirme süreci olarak yaptığından ne daha az, ne de daha fazla, sadece olması gerektiği gibi malzeme seçimi yapılmaktadır. Keops Yapı, bu süreci doğru bir işin ön koşulu olarak görmektedir.
DOĞRU / STANDARTLARA UYGUN MALZEME
Keops Yapı, ön keşif ve projelendirme süreci sonunda nasıl ve ne kadar bir izolasyon malzemesinin kullanılacağı tespit etmektedir.

Keops Yapı, tüketicilerden yaşadığı mekanlardan keyif alması için, en yenilikçi, en fonksiyonel, en pratik, en çözümleyici ürünleri üreterek güven kazanmış ve bu ürünleri en uygun fiyatlarla, en kolay ulaşılabilir şekilde, en anlaşılır uygulama bilgileriyle sunan Polisan'ın münhasır bayisidir.

Keops Yapı, Polisan Boya Exelans Enerji malzemelerini kullanarak binanın izolasyon / ısı yalıtımı / mantolama ihtiyaçlarına göre çözmektedir

KALİTELİ İŞÇİLİK Keops Yapı, izolasyon / ısı yalıtımı / mantolama sürecini bir bütün olarak tasarlar ve uygular. Bu süreçte yüksek kaliteli malzemeler ile nitelikli işçilik faktörlerini bir araya getirir.

Çoğu zaman kaliteli malzeme seçilmiş olsa da yapılan iş eğer özensiz işçilikle yapılmış ise kısa bir süre sonra izolasyon / ısı yalıtımı / mantolama sitemi deforme olmaya ve kopmaya başlayacaktır. Bu durumda tamir masrafı yenisi yaptırmaktan daha pahallıya mal olacaktır

Kaliteli iş gücünü / işçiliği tespit etmenin en sağlam yolu, üretici firmanın sertifikasına sahip yetkili uygulamacıları bulmaktır. Ancak üretici firmanın sertifikasına sahip yetkili uygulamacılar verdiği hizmeti yasal garanti altına alabilir. Diğer hiç bir uygulamacı bu süreci yasal garanti altına alması mümkün değildir

Keops Yapı, Polisan Boya Exelans Enerji Sitemleri münhasır bayisi olmasının yanında yapmış olduğu uygulamalar fabrika denetimine tabii olup işleri / işçilikleri Polisan'ın yazılı garantisi altındadır

Ayrıca Keops Yapı, İZODER "uzman uygulayıcı firma" sertifikasına sahiptir

TOP