CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

Zemin Araştırma

Binaların jeolojik olaylar karşısındaki durumları ve tepkimeleri konusunda, inşaat öncesinde, inşaat sırasında ve sonrasında bilgi sahibi olmak ve doğru bir yapı tekniği uygulama süreci zorunludur. Bu amaçla, bina zemininin bulunduğu yerin altındaki jeolojik tabakaların strüktürel olarak saptanması, üzerine kurulacak yapının güvenliği bakımından hayatıdır.

Bu noktada yer derinlikleri, kalınlıkları, yoğunlukları, elektrik özdirençleri, sismik hızları, ivmesi, yeraltı suyu derinliği ve diğer dinamik parametreler ile deprem davranışları arasında korelasyonlu ilişki analizleri “Zemin Araştırması” veya “Zemin Etüdü” yapılarak elde edilmektedir.

Keops Yapı'nın uzman personeli, zemin araştırması, sismik, elektromanyetik, gravite ve radyoaktivite gibi başlıca bilimsel yöntemleri, güvenilir sonuçları elde etmek için kullanmaktadır.

TOP