CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

Zemin Islahı

Yapılaşmanın artmasıyla kullanılabilir sağlam zeminli yerlerin azalması, uygun olmayan zeminler üzerinde bina inşasını zorunlu hale getirmiştir. Şehirlerde yeni imara açılacak yerler, sanayi bölgeleri ve entegre üretim yapan fabrikalar için ihtiyaca cevap verecek büyük alanların bulunması zorlaşmaktadır. Bu zorunluluğun sonucunda, zayıf temel zemini özelliği gösteren alanlar, istenmese de kullanıma açılmaktadır.

İşte bu noktada Keops Yapı, zayıf zeminler üzerine kurulan yapılaşmanın beraberinde getirdiği mühendislik problemlerini ayrıntılı bir şekilde çözümlemekle kalmayıp yeni yöntem ve teknikler geliştirilerek sorunlara çözüm bulabilmektedir.

Keops Yapı, zemin iyileştirmeleri için mevcut zemine göre yapı temelleri projelendirebilmekte ve zayıf zemin yerine taşıma gücü yüksek olan zeminler çözümleyebilmektedir.

Bu bağlamda taşıma gücü zayıf olan zemine uygun bir yöntemle geçiş çözümleri üreterek temelleri sağlam tabakalar üretebilmekte ve inşa edilebilir zemin özellikleri olan çözümler sunmaktadır.

Keops Yapı, zemin stabilizatörü uygulamalarıyla gevşek toprak tabakalarını, kil içeren katmanları, dağınık serbest halde olan granüllü toprak ve kum katmanlarını güçlendirmektedir. Böylelikle yüzeye yakın yer altı sularının sebep olabileceği “Zemin Sıvılaşması” önceden önleyebilmektedir. Uygulandığı zemin ıslah çalışmalarıyla zemin katmanları su geçirimsiz hale geldiğinden yeraltı kimyasallarına karşıda dayanıklılık sağlanmaktadır. Finalde temel altında su geçirimsiz tabaka oluşturulduğundan betonarme yapıda oluşabilecek korozyon da önlenmiş olmaktadır.

TOP